Due diligence


Alvorens over te gaan tot de aankoop van een commercieel, industrieel of kantoorgebouw is het gebruikelijk een deskundige aan te stellen die de kandidaat koper kan informeren over de technische voor- en nadelen.


E.R.E. bouwadvies bvba januari 2019