Voorafgaand advies

De beste wijze voor het oplossen van geschillen is ervoor te zorgen dat er geen geschil ontstaat.

Daarvoor zijn zowel technisch als contractueel duidelijke bepalingen noodzakelijk.

Soms ontstaat er wantrouwen tussen bouwheer en aannemers of architect omwille van een vermoeden van een verkeerde of onoordeelkundige uitvoering van de werken.

Het objectief, onafhankelijk advies van een extern expert kan ervoor zorgen dat er geen geschil ontstaat.
E.R.E. bouwadvies bvba januari 2019